«

»

Sep
14

Почистване и поддръжка на спортни настилки Коника

Тази спортна настилка е направена с повишена мекота с цел предпазване на децата от наранявания, трамви, ожулвания и др. Поради тази причина нейната устойчивост на остри, тежки уреди и предмети е ограничена.

Моля да съблюдавате, тя да се използва по предназначение – всички видове спортни игри. Спортните настилки “Коника” трябва да се поддържат редовно и цялостно с цел защита на покритието възможно най-дълго. Както при всички покрития, поддръжката е лесна, ако се извършва цялостно и постоянно. Провеждайте почистването, следвайки препоръките на фирмата за почистване. С цел гарантиране неплъзгането, отразяване на светлина и степента на блясък / мат, използвайте почистващи препарати с неутрално РН.

1. Ограничете замърсяването.

Интервалът за почистване зависи от степента на замърсяването. Ако замърсяването се ограничи до входа, то не може да замърси или повреди настилката. Така, животът й се увеличава , а цената  за почистгване се намалява. Замърсяването  може да се ограничи до минимум, ако се монтира изтривалка за обиране на външната мърсотия. Следователно, тези зони трябва да се предвидят още във фазата на проектиране. Да се ограничи ( по възможност )достъпа в залата на маратонки с черни подметки, т.к. те остават  следи, които трудно се почистват. Също така да се използват маратонки, които са чисти и предназначени само за спортни зали или ако се използват и на открито да се почистват старателно, преди използването им в залата.Да не се използват футболни обувки, шпайкове за лека атлетика и др. Подобни, които биха могли да повредят настилката.При използването на залата за други цели, защитен слой от балатум или мокет да се положи с цел защита. Да се внимава при пренасянето и използването на спортни уреди с метални крака и с голямо тегло. Ако такива се използват да се полагат разпределящи товара, дървени, пластмасови, гумени или др. Подложки с цел разпределяне на товара.

2. Процес на почистване.

С цел запазване на настилката чиста, следващите почистващи препоръки  трябва да се спазват.

2.1. Първоначална поддържка (възобновяващ се слой).

За да се предпази настилката от голямо натоварване, първоначалната поддръжка е особено важна. При нея се нанася тънък защитен слой преди първата употреба, който предпазва от надраскване или други повреди и улеснява почистването и поддръжката.

Почистващи препарат:

При матови настилки / каквото е тази / се използват почистващи препарати без парафин, неполиращ (за увеличаване на блясъка)

2.2. Редовно почистване.

Почистването трябва да се извършва ежедневно или най-малко веднъж седмично, в зависимост от степента на замърсяване  и естетическия вид (изискване). Повърхностният прах се отстранява с влажна кърпа. Следи от стъпки,  колела и друга наслоена мърсотия, могат също да се отстранят с влажна кърпа.

2.3. Междинно почистване.

Прави се регулярно  чрез измитане и обилно измиване на наслоената мръсотия. По-малките повърхности могат да се почистят с влажна кърпа.

2.4. Основно (интензивно) почистване.

Защитният слой от първоначалната поддръжка се отстранява и се заменя с нов. Основното почистване се осъществява веднъж до два пъти годишно, в зависимост от степента на замърсяването. Премахването на замърсения защитен слой става механично, чрез търкане, без използване на алкални препарати. Петната се отстраняват с почистващ препарат (да не се използват разтворители). След основното почистване, повърхността се измива с вода. След пълно изсъхване се нанася нов защитен слой.

Важно: След основното почистване винаги следва първоначална поддръжка.
Професионално почистване.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>