Бадминтон – правила на играта

Кортове за бадминтон
Кортове за бадминтон.

Бадминтон определения

Играч е всеки човек, който играе бадминтон. Мач – основната конкуренция в бадминтона между съперници един срещу друг, един или двама играчи от всяка страна. Единично е мач, в който двама играчи се състезават един срещу друг. Игра на двойки – мач, в който по двама играчи се състезават от всяка страна. Подаване – страната, която има право да изпълни сервиз. Посрещаща страна – страната, която се намира в противоположното поле на подаващата страна. Смач е движението напред с ракетата на играча и забиване на перото в противниковото поле. 
  

1. Бадминтон корт.

1.1 Кортът трябва да бъде правоъгълен и маркиран с линии с ширина 40 mm, както е показано на снимката.
1.2 Линиите, маркиращи корта, трябва да бъдат лесно различими, за предпочитане бели или жълти. 
1.3 Всички линии са част от онези области от полето, които те ограничават.
1.4 Мрежата трябва да е на височина 1,55 м от повърхността на корта. Опорите за мрежата не трябва да са в полето за игра.
1.5 Стойките за мрежата трябва да бъдат разположени встрани от полето за двойки, както е показано на снимката. Без начение от това дали се провежда единичен или двоен мач 
 1.6 Мрежата трябва да бъде направена от тънък капрон с тъмен цвят или зелена и с големина на квадратите от 15×15 mm до 20×20 mm.

Забележки:
(1) Дължината на целия корт е 14,723 м по диагонал.

Размери на игрището за бадминтон.
Размери на игрището за бадминтон.

(2) Кортът, както е показано по-горе, може да се използва както за двойки, така и за единични игри.

2. Пера за бадминтон

2.1 Перото може да бъде направен от естествени и (или) синтетични материали. Независимо от материала, полетните характеристики на перото за бадминтон трябва да са близки до тези, направени от естествено перо с глава изработена от коркова тапа, покрита с тънка кожа.

2.2 Пачи пера
2.2.1 Горната част се състои от 16 пера, фиксирани в главата.
2.2.2 Перата трябва да са с еднаква дължина: от 62 мм до 72 мм, която се измерва от върха на перцата до върха на главата.
2.2.3 Краищата на перата образуват кръг с диаметър 58 – 68 mm.
2.2.4 Перата трябва да бъдат здраво закрепени с конец или друг подходящ материал.
2.2.5 Главата трябва да е с диаметър 25 – 28 мм, заоблена надолу.
2.2.6. Перцето (Shuttlecock) трябва да има тегло от 4,74 – 5,50 грама.

2.3 Пластмасови пера.
2.3.1 Естествените пера се заменят със симулатор от синтетичен материал.
2.3.2 Параметрите трябва да отговарят на изискванията на точка 2.2.5.
2.3.3 Размерите и масата трябва да отговарят на тези, посочени в точки 2.2.2 и 2.2.3 2.2.6. С оглед на разликата в плътността и характеристиките на синтетичните материали от естествените, се допускат отклонения от посочените стойности до 10%.

2.4 При условие, че цялостният дизайн, скорост и път на полета са непроменени, националните федерации на държавите могат да разрешат използването на други разновидности на перата, ако: атмосферните климатични условия, надморската височина не позволяват използването на стандартно перо.

Паче перо за бадминтон
Паче перо за бадминтон

3. Изспробване скоростта на перата

3.1 При тестване на перата се използва директен удар отдолу от задната линия на корта напред успоредно на страничната линия.
3.2 Перото трябва да се приземява на разстояние не по-малко от 530 мм и на не повече от 990 мм от задната линия на корта.

4. Бадминтон ракети

4.1 Рамката на ракета не трябва да надвишава 680 мм дължина и 230 мм ширина. Рекетата се състои от основните части, описани в стр. 4.1.1-4.1.
4.1.1 Дръжка – част от ракета, проектирана да се държи от играч.
4.1.2 Повърхността на кордата е част от ракетата, с която се удря перото.
4.1.3 Глава, държи повърхността на кордажа.
4.1.4 Стебло свързва дръжката с главата.
4.1.5 Тедка (ако има такъв) свързва пръта към главата.

Как се държи бадминтон ракетата

Правилен хват за бадминтон ракета
Правилен хват за бадминтон ракета

4.2 Бадминтон корда

4.2.1 Трябва да е плосък и да се състои от парчета от пресичащи се струни, редувано преплетени в пресечната точка; тя трябва да бъде като цяло хомогенна и по-специално не по-рядка в центъра, отколкото на други места.
4.2.2 Не трябва да е с дължина повече от 280 мм и ширина 220 мм.

4.3 Изисквания към ракетите:

4.3.1 Не трябва да има прикачени предмети и изпъкналости, с изключение на онези, които се използват специално за ограничаване или предотвратяване на износване на кордажа или вибрации, или за промяна на баланса, или за закрепване на дръжката към ръката на играча и които са приемливи по размер и местоположение за тези цели;
4.3.2 Не трябва да има никакви устройства, които биха позволили на играча значително да промени конфигурацията на ракета.

5. Оборудване.

Международната федерация по бадминтон (IBF) регламентира всички въпроси, свързани с използването на всички видове пера, ракети или оборудване в съответствие със спецификацията. Този регламент може да се осъществи по инициатива на самата федерация или по предложение на всяка заинтересована страна, включително играчи, технически рефери, производители на оборудване, национални федерации или техни членове.

6. Жребий

6.1 Преди началото на мача се провежда жребий; който играч спечели жребия, може да избира между:
6.1.1 Подаване или посрещане;
6.1.2 Да започне играта от едната или другата страна на корта.
6.2 Страната, която губи жребия, след това прави останалия избор.

7. Резултат

7.1 Срещата трябва да се състои от максимум три гейма, освен ако не е уговорено друго.
7.2 Играта се печели от страната, която първа е набрала 21 точки (освен в случаите, предвидени в точки 7.4 и 7.5.).
7.3 Страна може да спечели точка, ако опонентът (ите) допуснат грешка или ако перото напусне игррището, като докосне повърхността на корта отстрани на противниковото поле.
7.4 С резултат „20-20” страната, която първа направи разлика от 2 точки, печели гейма.
7.5 С резултат “29-29” страната, спечелила 30-ата точка, печели гейма.

8. Смяна на полетата

8.1 Играчите трябва да сменят полетата поради:
8.1.1 В края на първия гейм;
8.1.2 Преди началото на третия гейм (ако е необходимо);
8.1.3 В третия гейм, когато една от страните достигне 11 точки.

8.2 Ако моментът на смяната на полетата по клауза 8.1.3 е пропуснат, промяната се извършва веднага, при установяване на това, и съществуващият резултат към този момент се запазва.

9. Изпълняване на сервиз

9.1 При изпълнението на сервиза:
9.1.1 Никоя от страните не трябва да допуска прекомерно забавяне на сервирането. Всяко забавяне по време на движението на ракета напред по време на подаването (клауза 9.2.) Трябва да се счита за грешка (фал);
9.1.2 Биещият сервиза и посрещащият трябва да стоят в диагонално разположените полета на корта, без да докосват линиите, които очертават тези  полета;
9.1.3 Всяка част от двата крака на сервиращия и ппосрещащия трябва да останат в контакт с повърхност на корта в неподвижно положение от началото на биене на сервиза до края.
9.1.4 Ракетата на сървиращия първоначално трябва да удря главата на перото;
9.1.5 Перото трябва да е под кръста при невия удар.

9.1.6 Главата на ракетата в момента на удара на перото, трябва да бъде насочено ясно надолу;
9.1.7 Движението на ракетата на подаващия играч трябва да продължава само напред от началото на сервиса до неговото завършване.
9.1.8 Перото трябва да премине в диагоналната половина на противниковото поле (т.е. в полето очертано с линии или върху тях);
9.2 Когато играчите заемат своите позиции, първото движение напред на главата на ракетата на сервиращия играч е началото на сервиса.
9.3  Сервизът се счита за изпълнен ако, ако перото е ударено от ракетата на сервиращия или сервиращия е пропуснал да удари перото.
9.4 Сервиращият не трябва да изпълнява сервиза, докато посрещащият не се е подготвил, но последният трябва да се счита за готов да посрещне, ако направи опит да удари перото.
9.5 В играта на двойки по време на подаването партньорите на посрещащия и изпълняващия сервиз могат да заемат всякакви позиции, които не блокират видимостта на сервиращия.

10. Единична игра

10.1 Започване на играта:
10.1.1 Играчите трябва да започнат от дясното си поле за сервиране, когато няма точки или има четен брой точки в тази  игра.
10.1.2 Играчите трябва да изпълняват сервиз от лявото си поле, когато сериращия има нечетен брой точки в тази игра.

10.2 Броене и сервиране:
10.2.1 Ако изпълняващия сервиз спечали подаването му се присъжда точка. Тогава той започва да сервира отново от другото поле.
10.2.2 Ако посрещащия спечели подаването му се присъжда точка. Тогава посрещащия става сервиращ.

11. Игра по двойки

11.1. Започване на играта:
11.1.1 Играчите на сервиращата страна трябва да изпълняват сервиз от дясно, когато нямат точки или има четен брой точки в тази игра.
11.1.2 Играчите на сервиращата страна застават от лявото за сервиз, когато имат нечетен брой точки в тази игра.
11.2. Редът на игра.

След успешно изпълнен сервиз започва играта. Перото се удря последователно от играчите в срещуположните полета. Раздаването приключва когато някои от играчите пропусне да удари перото и то попадне в очертанията на игрището му. Перото падне извън очертанията на корта или се удари в мрежата.

11.3. Точки система
11.3.1 Ако сервиращата страна спечели подаването си на нея се присъжда точка. Тогава тя продължава да изпълнява сервиз.
11.3.2 Ако подаването е спечелено от посрещащата страна то му се присъжда точка. Тогава посрещащата страна започва да изпълнява сервиз.

11.4. Последователност на подаване.
Във всяка игра правото на сервиране преминава последователно:
11.4.1 от първоначалния сървър, който стартира играта от десния терен;
11.4.2 до партньора на първоначалния отбор. Сервиза трябва да бъде направен от лявото поле за подаване;
11.4.3 до партньора на първия отбор;

11.5. Никой играч не трябва да изпълнява сервиз два пъти от ена и съща страна, да пропуска своя ред или да посреща две подавания подред в една и съща игра.

11.6. Всеки играч от срещата, спечелил гейма, може да бие сервиз първи в следващия гейм.

12. Грешки в полето за подаване.

12.1 Грешка която не се наказва, ако играч:
12.1.1 сервира или посреща без да е на ред; или
12.1.2 сервира или посреща не от правилната страна;
12.2 Ако е направена грешка на терена, тя не се коригира и играта продължава без промяна на терена и играчите.

13. Точки от Нарушения.

Нарушение възниква, ако:
13.1 Подаването не е извършено съгласно правилата.
13.2 По време на игра:
13.2.1 Перото се заплете в мрежата;
13.2.2 Перото се забие в мрежара

13.3 По време на играта перото:
13.3.1 Падане извън корта;
13.3.2 Премине през или под мрежата;
13.3.3 няма да прелети над мрежата;
13.3.4 Докосва тавана или стените на залата;
13.3.5 Докоснете тялото или дрехите на играча, или
13.3.6 То докосне всеки предмет или лице, разположен в непосредствена близост до корта;

(Ако е необходимо според условията на структурата на сградата, местната провеждаща организация може да установи специални условия в случай, че перото докосне препятствие);

13.3.7 Ще бъде хванато и задържано върху рекетата и след това хвърлено при противника;
13.3.8 Ще бъде ударено два пъти последователно от един и същи. Въпреки това, не се счита за грешка, ако перото удари рамката и кордата на ракетата едновременно;
13.3.9 Играчът и неговият партньор ударят перото последователно

13.4 По време на играта играчът:
13.4.1 Докосвайте мрежата или стойките с ракета, тяло или дрехи;
13.4.2 Навлезе в противниковото поле с тяло или ракета;
13.4.3 Пречи на опонента като го блокира с ракета или тяло, когато тои удря перото над мрежата.
13.4.4 Умишлено разсейване на противника с каквото и да е действие, например да крещи или да жестикулира;
13.4.5 Играчът е виновен за скандал, повторни или систематични нарушения

14. Спорно перо

14.1 „Спорно“ се обявява от съдията или играча (ако няма съдия), за да спре играта.
14.2 „Споровете“ се определят на:
14.2.1 Сервиращия бие сервиз преди посрещащия да е готов;
14.2.2 При изпълнение на сервиз се нарушат правилата;
14.2.3 По време на играта перото:
14.2.3.1 Се заплете в мрежата и виси на горния и ръб;
14.2.3.2 Забие се в мрежата;
14.2.3.3 Се счупи и главата се отдели напълно от останалата част на перото.

14.2.4 Според съдията играта е прекъсната или играчът е разсейван от треньора на противника;

14.2.5 Съдията на сервиз не е видял и съдията на кулата не е в състояние да вземе своето решение, или

14.2.6 Във всяка непредвидена или случайна ситуация

Ако спорно „противоречиво“, перо или друга ситуация то сервиса не се отчита, а играчът, който е направил този сервис, трябва да сервира отново.

15. Непрекъснатост на играта, неспортсменско поведение, наказание.

15.1 Играта трябва да продължи непрекъснато от първия сервис до края на мача, освен в случаите, предвидени в параграфи. 16.2 и 16.3.

15.2 Прекъсвания:
15.2.1 не повече от 60 секунди по време на всеки гейм, когато резултатът от двете страни достигне 11 точки;
15.2.2 не повече от 120 секунди между първия и втория гейм и между втория и третия гейм.

15.3 Временно спиране на играта.
15.3.1 Когато има обстоятелства извън контрола на играчите, съдията може да спре играта за време, което той счете за необходимо.
15.3.2 В специални случаи организаторът може да предложи на съдията да прекрати играта.
15.3.3 Ако е скъсана ракетата или се развърже маратонка. Смяна на перото

15.4 Забранява се спирането на играта за:
15.4.1 Играта в никакъв случай не трябва да се спира, за да може играчът да си възвърне силата или дишането или да получава съвет;
15.4.2 Ампистът е единственият рефер, който има право да спре играта.

15.5 Съвети и излизания на играча от корта:
15.5.1 Единствено играчът има право да получава съвети по време на мача само когато перото е на земята;
15.5.2 Никой от играчите не трябва да напуска корта по време на мача без разрешението на съдията, с изключение на почивките.

15.6 Играчът не трябва:
15.6.1 Умишлено да причинява забавяне или спиране на играта;
15.6.2 Умишлено промяна на формата на перото с цел промяна на скоростта на полета;

15.6.1 Държи се обидно;

15.6.2 Извършвайки неспортсменски действия, които не са предвидени в Правилата на бадминтона.
15.7 Потискане на нарушенията.

Съдията на кулата трябва да спре всички нарушения с:

15.7.1.1 Издаване на устно предупреждение за нарушителя;
15.7.1.2 Обявяване на „фал“ на нарушителя, ако той е предупреден. Две такива „нарушения“ се считат за системно нарушение;

В случай на сериозни нарушения, системни нарушения или нарушение на клауза 15.2., Обявяване на „фал“ на нарушителя и незабавно съобщаване за нарушението на рефера, който има право да дисквалифицира нарушителя за този мач.

Може да прочетете също:
Тенис – правила на играта
Скуош – правила на играта

Цялостна екипировка за играта бадминтон може да намерите на сайта www.sportenmagazin.net

1 pings

  1. […] Ако сте запалени по този спорт посетете: Бадминтон – правила на играта […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.