Скуош – правила на играта

Общи правила на Скуош

Скуош правилата са прости и не изискват специални умения или подготовка. Играе се в затворено помещение, клетка(задната стена е стъклена за по-добра видимост от публиката), в което се използват не само страничните четири стени, но и подът. Участниците обикновено са двама. Целта е топката да се прати към предната стена – директно или чрез рикошет в останалите стени – странични и задна. След отскачането й от предната повърхност, играчите имат право да удрят топката преди тя да е тупнала или най-много след едно докосване на пода. Разиграването продължава докато някой сбърка или докато съдията не отсъди препречване (в скуоша състезателите са длъжни, след като отиграят топката, веднага да се дръпнат и да оставят максимално място за удар на противника – в противен случай им се отсъжда грешка). Добро отиграване на топката има, когато:

1. Преди да е отскочила втори път от пода, топката бъде пратена към предната стена, и то над “дъската” (Board).
2. При движението си към предната стена, топката не докосва пода или която и да е част от тялото или дрехите на играещия с нея.
3. Топката е ударена само веднъж.
4. Топката остане в очертанията на игрището след отскачането й от предната стена.

“Дъска” (Board) се нарича червената линия над “тина” (от tin – ламарина). Освен “тина” на предната стена има още две ограничителни линии. Едната е на височина 1,83 м и се нарича “кат-линия” (Cut Line) или “сервис-линия” (Service Line). Задължително е при сервис топката да попадне над “кат-линията” – удар под или точно върху нея се счита за грешка. Над сервис-линията се намира друга линия, която определя игровата зона на предната стена (Front Wall Line). Има няколко условия за правилен начален удар. Първото е играчът да е стъпил в зоната за сервис и да прати топката, след отскачане над “кат-линията”, в зоната на посрещача, определена между шортлинията и халфлинията (Short Line, Half Court Line). Второто условие е при сервис топката да не докосва пода преди да се е ударила в предната стена, над “кат-линията”. След изпълнение на сервис, примерно отдясно, следващият трябва задължително да е отляво.

Отчитане на точките
Точка може да отбележи само играчът, който е изпълнил сервиса в разиграването. Един мач се състои най-много от пет гейма. Играчът, който пръв направи девет точки, печели гейма. Ако се достигне до резултат 8:8 за първи път, посрещачът в този момент може да избере един от двата варианта – no set или set two. В първия случай се играе само до още една точка и който я спечели, печели гейма. При set two се играе за 2 точки, т.е. до 10. Който пръв ги отбележи, печели с резултат 10:8 или 10:9. Задължително условие е противниците да се редуват при изпълнението на сервиса.

Екипировка
Скуошът не изисква никакви специални дрехи. Можете да играете с какъвто и да е цвят фланелка и гащета, но е хубаво да имате резервни, за да ги сменяте по време на игра. Маратонките, обаче, са по-особени. Те са с подсилена каучукова подметка за по-добро сцепление към пода без да оставят следи по него (non marking). За скуош не може да се използва ракета за бадмингтон или тенис, защото тя е специална, с по-особена глава. Специфични са и топките за скуош. Те са по-големи от тези за пинг-понг и по-малки от тези за тенис. Има 4 вида топки за скуош, които се маркират с различни точки по тях. За начинаещи топката по-бърза и е отбелязана с една синя точка. Следващите три вида топчета са с намаляваща отскокливост и се сменят в зависимост от нивото на подготовка на играчите. Така след бързата топка се преминава към по-бавна топка с червена (средна), жълта (бавна) и две жълти точки (много бавна). Ако все още нямате скуош ракети или необходимите принадлежности може да си ги набавите от тук.